Első ltogatss

„Egy fogorvosi rendelő első alkalommal történő meglátogatása mindig feszült pillanatokat okoz. Milyen a környezet? Az orvos kellőképpen kedves és empatikus-e? Milyen eszközökkel van felszerelve a rendelő? Vajon a legkiválóbb anyagokat használják-e a kezelésem alkalmával?

Ezeken a neh�z pillanatokon szeretn�nk �tseg�teni �nt:

  • Rendel�nkben tett els� l�togat�sa a „fogorvosi sz�ken” k�v�l kezd�dik, ahol szem�lyesen megismerkedhet leend� kezel�orvos�val. K�tetlen form�ban szerezhet benyom�st �s teheti fel k�rd�seit siets�g n�lk�l. Ismerje meg orvos�t �s engedje meg, hogy orvosa is megismerhesse �nt.
  • M�sodik l�p�sk�nt kezel�orvosa alaposan megvizsg�lja �nt, hogy �tfog� k�pet alkothasson fogainak eg�szs�gi �llapot�r�l. Meg�llap�tja a kezelend� probl�m�kat, �s k�z�sen keresik meg a megfelel� megold�st, elv�r�sainak �s lehet�s�geinek megfelel�en.
  • V�g�l kezel�orvosa dent�lhigi�n�s kezel�sben r�szes�ti �nt, melynek keret�ben k�m�letes �s szakszer� m�don t�vol�tja el fogk�veit, valamint pol�roz�ssal �s speci�lis homokf�v�si technik�val teszi eszt�tikusabb� �s eg�szs�gesebb� fogait.
  • Rem�lj�k, hogy ezek ut�n az �n rendel�i l�togat�sa fesz�lts�gt�l mentes lesz, �s �rt�kes tapasztalatokkal gazdagodik rendel�nk szolg�ltat�si sz�nvonal�t illet�en k�lts�g-�s kock�zatmentesen.