Holisztikus fogszat

·   Holisztikus gyógyászati felfogás

A holisztikus gyógyászat által használt emberkép test-lélek-szellem hármasságából áll (ún. trichotóm emberkép). Amennyiben betegség lép fel, ez a rendszer úgy tekinti, hogy az egész ember beteg, a gyógyításnak tehát minden szinten zajlania kell. Minden betegségnek van testi, lelki és szellemi oka, ha a gyógyítás csak az egyik vagy másik szinten történik, az eredmény is csak részleges lesz.

·   Holisztikus fogászati felfogás

A hagyományos fogorvoslástól eltérően a komplementer (biológiai, alternatív) fogászat a holisztikus (test, lélek, szellem egységét kitűző) szemléletmódra alapozva diagnosztizál. Összefogó egésznek tekinti az emberi szervezetet, és a benne lejátszódó folyamatokat, s mint egymással kapcsolatban levőket vizsgálja, kezeli. Sokan nem is tudják, hogy a meridiánok („szervezetünk energiapályái”) a fogakon keresztül „futnak”. Tehát minden egyes foghoz hozzátartoznak az adott meridiánon elhelyezkedő szervek. Ezek és az egyes fogak a rendszeren belül oda-vissza kölcsönhatásban vannak egymással, így az egyik elem diszharmóniája (energiahiánya, betegsége) kihat a másik, vele kapcsolatban álló elem működésére. A fogak nem önálló szervek, hanem szoros kapcsolatban állnak a test többi szervével, szervrendszereivel. Minden egyes foghoz tartozik egy szerv, belső elválasztású mirigy, ízület, csigolyaszegmens, érzés, érzelem. Ezek a szervezeten belül kölcsönösen hatnak egymásra.

·   „Nil Nocere”

„Nil Nocere” ne árts a gyógyítás alaptörvénye. Vagyis mérlegelni kell, hogy milyen áron érjük el a gyógyulást. A befektetett károsítás mindig jóval kisebb legyen, mint az eredeti baj. Az új szemlélet felforgatta a korábbi gyakorlatot, mely csupán a biomechanikai és esztétikai igényeket volt hivatott kielégíteni. A hivatalos akadémiai orvoslás a maga mércéjén keresztül ítélte meg a károsodás fogalmát, tekintve, hogy a modern fogászat teljes mértékben ennek gyermeke volt. Szerencsére a régi/új hozzáállás lassan beszivárgott ide is és létrehozta a saját új értékrendszerét (Voll féle elektroakupunktúra, biorezonancián alapuló eljárások) amely „evidence based” egzakt módon mérhető.

Mit jelent mindez? Akárhogyan vesszük korábban is az egyén figyelembevételével történtek a fogászati beavatkozások, tehát más fogmű készült egy erőművésznek, mint egy operaénekes művésznőnek. Azonban az anyagok biológiai hatásait nagyon egyszerűen kezelték, ami nem váltott ki azonnali jól észlelhető ártalmat azt, ha egyéb (mechanikai, esztétikai, könnyen megmunkálható) kívánalmaknak megfelelt, akkor bizony alkalmazták. Mára bebizonyosodott, hogy hosszútávon sok hasonló szempontból kedvező anyag (amalgámok, nikkel, ezüst-palládium, régebbi akrilátok, kemény porcelán stb.) illetve a nem megfelelő felhasználás is okozhat egészségi problémát. Ezenkívül egyéb betegségek, problémák is megnyilvánulhatnak fog és szájbetegségi tünetekben, amelyek köre fokozatosan nő ismereteink bővülésével.

Nemcsak a fogorvosnak kell tudnia, de a betegnek is értenie kell, hogy a szervezetében minden mindennel összefügg. Az emberi szervezet egységes egész, a fogászati beavatkozás nemcsak a szájra korlátozódik, nemcsak a fogászatban alkalmazott anyagok megmunkálhatóságára kell figyelni, hanem arra is, hogy a szájba, a testbe bekerülő anyagok, fogászati tömések, pótlások ott milyen energetikai változást idézhetnek elő. A célunk tehát olyan fogászati ellátást adni, mely a lehető legkevésbé zavarja meg a szervezet egységét, ugyanakkor a XXI. század esztétikai igényeit is kielégíti, illetve felderíteni a fogászati problémák hátterében elbújó egyéb okokat.